kagamitan na pangalawa sa pagmimina sa ibabaw ng bakal