listahan ng mga nangungunang pandurog na halaman sa india sa alpabetikal