mga bato ng quarry operator ng mga asosasyon at pamamahala