imachinar at kagamitan na ginamit sa pagmimina ng karbon