mga pautang para sa namumuhunan na kumpanya ng pagmimina