listahan ng mga kagamitan sa pagmimina at ang kanilang gamit