kung paano magsisimula ng isang operasyon sa pagmimina