ano ang pamamaraan sa pagmimina ng buhangin sa bukid na buhangin